Współpraca WSM z Cyprem

poniedziałek, 27 listopad 2017 07:38

W dniu 17 października br. w siedzibie uczelni JE prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c. Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c. Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie przyjęli Jego Ekscelencję Grzegorza, Biskupa Mesaorii Archidiecezji Kościoła Cypryjskiego na Cyprze. Jego Ekscelencja Biskup Grzegorz wyraził uznanie dla osiągnięć WSM w Warszawie w zakresie posiadanej infrastruktury akademickiej, kształcenia oraz dla idei i organizacji prowadzonego w uczelni duszpasterstwa akademickiego dla wierzących obrządku prawosławnego. JE Biskup Grzegorz dokonał wpisu dla Kroniki WSM w Warszawie, w której znajduje się odręczny podpis i błogosławieństwo dla społeczności akademickiej św. Jana Pawła II z roku 1999.

med2