Godziny pracy - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Studenci  ubiegający się o:
- wydanie legitymacji studenckiej
- przedłużenie ważności legitymacji studenckiej
- wydanie zaświadczenia o studiowaniu

PROSZENI SĄ O OKAZYWANIE DOWODU WPŁATY ZA CZESNE

Dziekanat

dziekanat.jpg

Dziekanat w październiku czynny na zjazdach studiów niestacjonarnych w następujących terminach:

30.09.(sobota) 8.00-12.00
01.10.(niedziela ) nieczynny
07.10 (sobota) 8.00-12.00
08.10.(niedziela) 8.00-12.00
14.10 (sobota) 8.00-12.00
15.10 (niedziela) 8.00-12.00

Kolejne zjazdy w październiku tylko soboty 8.00-12.00

 

Dziekanat w październiku czynny dla studiów stacjonarnych:

Środa – 9.00-16.00
Piątek – 9.00-16.00

rekr napis

Facebook

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe nr tel. 22-59 00 765