Informacje ogólne - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Studium Języków Obcych

godziny_pracy_sjo.jpg

Nasza jednostka zajmuję się nauczaniem następujących języków obcych:

 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Rosyjski
 • Włoski

Studia stacjonarne

Studenci uczą się dwóch języków obcych na wszystkich poziomach zaawansowania. Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich studentów w wymiarze 120 godzin. Lektoraty z obowiązkowego języka angielskiego kończą się egzaminem.

Studenci dokonują wyboru drugiego języka obcego spośród następujących języków: francuski, niemiecki, rosyjski, włoski. Zajęcia z drugiego języka obcego prowadzone są w wymiarze 120 godzin i kończą się zaliczeniem na ocenę.

Studia niestacjonarne:

Studenci studiów niestacjonarnych uczą się jednego języka obcego na wszystkich poziomach zaawansowania i w zależności wydziału dokonują wyboru lektoratu spośród następujących języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Lektoraty prowadzone są w wymiarze 120 godzin na każdym wydziale i kończą się egzaminem.

Lektoraty są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli języków obcych.

Egzaminy

Studium Języków Obcych organizuje międzynarodowe egzaminy z języków obcych na wszystkich poziomach zaawansowania zgodnie z obowiązującym obecnie Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEF):

 • angielski – we współpracy z Pearson Language Test (Pearson Test of English General)
 • niemiecki – we współpracy z Instytutem Austriackim
 • rosyjski – we współpracy z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie


Od maja 2006r. SJO WSM w Warszawie jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Pearson Language Tests Pierwsze egzaminy Pearson Tests of English zostały przeprowadzone 02 grudnia 2006r. Do chwili obecnej nasze centrum przeegzaminowało ok. 6000 studentów.

Wyróżnienia i nagrody

Wśród tytułów i wyróżnień, także międzynarodowych, Studium Języków Obcych WSM w Warszawie uzyskało:

 • w roku 2008 tytuł najlepszego Centrum Egzaminacyjnego z języka angielskiego w kategorii szkolnictwo wyższe
 • w roku 2009 tytuł najlepszego Centrum Egzaminacyjnego z języka angielskiego w Europie Środkowej
 • w roku 2010 - w uznaniu najwyższych standardów przeprowadzonych dotychczas egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego - Studium Języków Obcych WSM w Warszawie otrzymało tytuł Wzorcowego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Test of English General.


Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Menedżerskiej jako Centrum Egzaminacyjne Pearson Language Tests – od początku współpracy uczestniczy w testowaniu i wdrażaniu nowatorskich projektów PLT, a także jest inicjatorem nowych projektów związanych z tymi egzaminami.
Dodatkowo Pearson Language Tests nagrodził dwóch pracowników Studium Języków Obcych:

Edward Waszkiewicz - Test Centre Examination Supervisor of the Year 2009
Dorota Bruszewska - Test Centre Examination Officer of the Year 2009

Nagrody i gratulacje dla Władz Uczelni i przede wszystkim Lektorów przeprowadzających egzaminy - przekazał Mark Couchman - Business and Product Manager Pearson Test of English Young Learners & General

w 2011 roku. – Studium Jezyków Obcych otrzymało tytuł „The best of the best AWARD 2010” Pearson Test of English General and Young Lerners.

rekr napis

Facebook

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe nr tel. 22-59 00 765