Prorektorzy

Dr Joanna Michalak-Dawidziuk

Nota biograficzna

Joanna Michalak-Dawidziuk - dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność naukowa zarządzanie oświatą, obszar zainteresowań: uczenie się przez całe życie (lifelong learning) oraz jakość w procesie kształcenia. Doświadczenie zawodowe w administracji rządowej: w Ministerstwie Edukacji Narodowej i w Ministerstwie Kultury. W latach 2005 - 2008 Członek Grupy do Spraw Młodzieży w Brukseli. Autorka kilkunastu artykułów z zakresu wdrażania reformy systemu edukacji, w tym m. in. publikacje na temat wyników ogólnopolskich badań z zakresu doskonalenia nauczycieli w okresie wdrażania reformy.

Kontakt

tel.(22) 59 00 719

Dyżury:
wtorki od 9.00-16.00 ( Rektorat)

Ks. Opat Dr. h. c. dr hab. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics, MBA, prof. WSM