Lista kierunków (spis alfabetyczny) - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Studia podyplomowe

 1. Administracja systemów bezpieczeństwa narodowego
 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 3. Akademia Bezpiecznego Biznesu
 4. Akademia Przywództwa
 5. Asystent rodziny
 6. Audyt śledczy
 7. Bankowość korporacyjna
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 9. Bezpieczeństwo instytucji finansowych
 10. Bezpieczeństwo obiektów i informacji
 11. Budowanie kompetencji menedżerskich
 12. Business Management
 13. Coaching w życiu i biznesie
 14. Compliance w organizacji
 15. Doctor of Business Administration
 16. Emisja głosu
 17. Executive Master of Business Administration (EMBA)
 18. Gospodarowanie nieruchomościami
 19. Kontrola wewnętrzna i audyt
 20. Logopedia
 21. Master of Law (LLM)
 22. Mediacje rodzinne i małżeńskie
 23. Menedżer Jakości
 24. Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
 25. Menedżer wizerunku
 26. Menedżerskie studia podyplomowe
 27. Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
 28. Monitorowanie i prowadzenie badań klinicznych
 29. Ochrona informacji niejawnych i administrowanie bezpieczeństwem informacji
 30. Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią pedagogiczną
 31. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 32. Pomoc psychologiczna i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 33. Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
 34. Psychogeriatria
 35. Psychologia kliniczna
 36. Psychoonkologia
 37. Social media i e-marketing
 38. Socjoterapia
 39. Technika z wychowaniem komunikacyjnym
 40. Trener biznesu i rozwoju osobistego
 41. Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 42. Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 43. Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń
Facebook

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe nr tel. 22-59 00 765