Prorektor - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Prorektorzy

Dr Joanna Michalak-Dawidziuk

Nota biograficzna

Joanna Michalak-Dawidziuk - dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność naukowa zarządzanie oświatą, obszar zainteresowań: uczenie się przez całe życie (lifelong learning) oraz jakość w procesie kształcenia. Doświadczenie zawodowe w administracji rządowej: w Ministerstwie Edukacji Narodowej i w Ministerstwie Kultury. W latach 2005 - 2008 Członek Grupy do Spraw Młodzieży w Brukseli. Autorka kilkunastu artykułów z zakresu wdrażania reformy systemu edukacji, w tym m. in. publikacje na temat wyników ogólnopolskich badań z zakresu doskonalenia nauczycieli w okresie wdrażania reformy.

Kontakt

tel.(22) 59 00 719

Dyżury:
wtorki od 9.00-16.00 ( Rektorat)

Ks. Opat Dr. h. c. dr hab. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics, MBA, prof. WSM

rekr napis

Facebook

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe nr tel. 22-59 00 765