O czasopiśmie - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Studia Informatyczne

Periodyk popularyzujący naukowe osiągnięcia kadry Wydziału Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz współpracujących pracowników innych uczelni i ośrodków badawczych. Zawiera teksty pisane zarówno w języku polskim, jak i w angielskim.

 

Celem czasopisma jest upowszechnianie prac obejmujących najnowsze osiągnięcia w zakresie prowadzonych badań w obszarze informatyki, a także ukazywanie trendów rozwoju szeroko rozumianych systemów informatycznych. Zamieszczane w "Studiach Informatycznych" publikacje mają na celu rozszerzanie informatycznej wiedzy Czytelnika i stanowienie istotny przyczynek do burzliwie rozwijającej się dyscypliny naukowej, jaką jest informatyka.

rekr napis

Facebook

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe nr tel. 22-59 00 765