Sylabusy i Karty Przedmiotów - Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

 Sylabusy i Karty Przedmiotów

Sylabusy dla kierunku informatyka

Plik sylinf.xlsm jest w formacie xlsm i zawiera sylabusy wszystkich przedmiotów tworzących nowy program studiów na informatyce.

Plik ten jest skoroszytem pakietu Excel 2007 składającym się z arkuszy „Sylabus", Macierz", „Specjalności", „Kadra" i „Literatura". Sylabusy są generowane za pomocą skryptów VBA przypisanych do tego skoroszytu. Ażeby z nich skorzystać należy utworzyć katalog c:\WSM oraz jego podkatalog c:\WSM\Sylabusy a następnie wgrać załączony plik do c:\WSM. Utworzenie można oczywiście pominąć, gdy katalog istnieje. Należy następnie zadbać, aby w Excelu była aktywna opcja obsługi makr. Można wówczas uruchomić c:\WSM\sylinf.xlsm i wygenerować w formacie pdf wydruk wybranego sylabusa. W tym celu:

  • odczytujemy porządkowy numer sylabusa przechodząc do arkusza „Macierz" w otwartym skoroszycie sylinf.xlsm; numer znajduje się na zielonym polu po lewej stronie nazwy przedmiotu,
  • wpisujemy ten numer w miejsce złożonej zieloną czcionką liczby na górze arkusza „Sylabus",
  • wybieramy przycisk „Podgląd wydruku", aby podejrzeć wygląd wybranego sylabusa,
  • wybieramy przycisk „Drukuj" i postępujemy zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami, aby wygenerować wydruk lub wydruki z wybranego zakresu numerów porządkowych.

Wydruki są umieszczane w katalogu c:\WSM\Sylabusy jako pliki z rozszerzeniem pdf i nazwami odpowiadającymi kodom przedmiotów. Do utworzenia wydruków seryjnych WYMAGANY jest Microsoft Excel co najmniej w wersji 2007.

Arkusze „Specjalności", „Kadra" i „Literatura" służą zarządzaniu zmianami i nie są aktywne.

 

Karty Przedmiotów zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji
dla obu kierunków studiów z podziałem na poszczególne semestry 
sukcesywnie będą publikowane poniżej.

 
 
Powered by Phoca Download

rekr napis

Facebook

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe nr tel. 22-59 00 765